LIJO Safety

Lijo Security

Kellensedwarsweg 5
4004 JC in Tiel

Tel. (0344) 60 30 02
Fax (0344) 60 16 79

Email info@lijo.nl

Diensten Safety

Ontruimingsinstallatie
Doel van een ontruimingsinstallatie is het redden van de mensen die in het pand aanwezig zijn. Op het moment dat er brand is drukt iemand een handbrandmelder in, naar aanleiding daarvan wordt er een akoestisch signaal gegeven in het gebouw. 

Brandmeldinstallatie
Doel van een brandmeldinstallatie is het tijdig detecteren van brand, om mens, maar ook inventaris en het gebouw zelf te redden. Dit gebeurt automatisch door middel van rookmelders, thermisch melders etc. Deze melders detecteren respectievelijk rook en warmte, naar aanleiding daarvan wordt een signaal gegeven. Dit signaal betreft zowel een akoestisch signaal in het gebouw, als een signaal naar een meldkamer, die nooddiensten kan inschakelen.

Rookaanzuigsysteem
Een rookaanzuigsysteem is minder gevoelig dan een “normale” rookmelder op het gebied van vuil, stof, vocht, wisselende temperaturen etc. Een “normale” rookmelder is op veel plaatsen niet geschikt vanwege voorgenoemde aspecten, aangezien er dan constant valse meldingen gecreëerd zouden worden. Voor die bedrijven die veel te maken hebben met deze aspecten, is een rookaanzuigsysteem een goede oplossing. 

Gasblusinstallatie
Een gasblusinstallatie detecteert dat er brand is, geeft een akoestisch signaal af en blust door middel van een speciaal blusgas het vuur, of onderdrukt het vuur tot de brandweer arriveert. De gasblusinstallaties zijn geschikt voor plaatsen waar niet geblust mag worden met water, zoals plaatsen waar veel elektronische apparatuur staat. 

Oxyreduct-installatie
Een oxyreduct-installatie zorgt er, door middel van de aanvoer van stikstof, voor dat het zuurstof niveau in een ruimte zodanig is dat brand niet kan ontstaan. Het zuurstofniveau is wel zodanig dat gezonde mensen, zonder gevaar, in de ruimte aanwezig kunnen zijn. 

Ontruimingsplannen
Een plan waar in staat wat er moet gebeuren om alle aanwezige personen veilig uit het gebouw te krijgen, in geval van calamiteiten als brand.

Ontruimingsoefeningen
Ontruimingsoefeningen worden gebruikt om te controleren of het ontruimingsplan (dat in theorie klopt) in de praktijk ook uitgevoerd kan worden. Daarnaast kunnen op deze manier medewerkers leren hoe ze tijdens een calamiteit moeten handelen. 

Noodverlichting
Noodverlichting wordt gebruikt om de vluchtroute aan te geven die mensen moeten volgen in geval van calamiteiten als brand. Deze verlichting blijft branden ondanks eventuele stroomuitval door middel van accu’s. Op deze manier wordt er voor gezorgd dat mensen altijd de weg naar buiten terug kunnen vinden. 

Kleine blusmiddelen
Kleine blusmiddelen zijn bedoeld om kleine branden te blussen voor ze groter worden en er hulp van de brandweer nodig is. Denk hierbij aan brandblusser, brandhaspels en blusdekens.