LIJO Safety

Lijo Security

Kellensedwarsweg 5
4004 JC in Tiel

Tel. (0344) 60 30 02
Fax (0344) 60 16 79

Email info@lijo.nl

Erkend Brandmeldinstallaties

NCP Erkend Installatiebedrijf en Onderhoudsbedrijf Brandmeldinstallaties

Na aanleiding van een Programma van Eisen leveren en installeren wij een brandmeld- en/of ontruimingsinstallatie conform de laatste normen en richtlijnen, na oplevering kan er een certificaat worden afgegeven bij de installatie. Om de installatie in nominale staat de behouden is het veelal een eis van de Bevoegde Autoriteit (brandweer) om een onderhoudsovereenkomst aan te gaan met een gecertificeerd bedrijf, ook daarvoor kunt bij ons terecht sinds 2004!

P.S.: De erkenningen houden in dat een klantgebonden analyse met daarbij een plan van aanpak ten grondslag ligt aan de installatie en dat de installatie- en onderhoudswerkzaamheden door betrouwbaar en vakbekwaam personeel wordt uitgevoerd en dat gebruik wordt gemaakt van hoogwaardige apparatuur.

LIJO Safety

Facebook en Twitter

Volg ons nu ook op Facebook en Twitter!

https://www.facebook.com/pages/Lijo-Security/1509481359329637

https://twitter.com/LijoSecurity