LIJO Safety

Lijo Security

Kellensedwarsweg 5
4004 JC in Tiel

Tel. (0344) 60 30 02
Fax (0344) 60 16 79

Email info@lijo.nl

Facebook en Twitter

Volg ons nu ook op Facebook en Twitter!

https://www.facebook.com/pages/Lijo-Security/1509481359329637

https://twitter.com/LijoSecurity

 

  

Partnerschap Stichting Technologie & Veiligheid

Sinds korte tijd is Lijo Security partner van Stichting Technologie & Veiligheid

De stichting technologie en veiligheid is in 2010 opgericht om initiatieven in de beveiligingsketen een kwaliteitsimpuls te kunnen geven vanuit publiek private samenwerking. Mede-initiatiefnemer is de stichting regionaal platform criminaliteitsbeheersing oost brabant, criminee!

Vertegenwoordigers van diverse private partijen hebben zitting in het bestuur en de commissies van de stichting en/of zijn actief betrokken als partner.

Vanuit een netwerk van veiligheids- en beveiligingsexperts richt de stichting zich met name op bedrijventerreinen, binnensteden, parkeerplaatsen en beveiliging van retailorganisaties. Zij sluiten deze gebieden aan op de veiligheidsketen van de regionale toezicht ruimte en werken continu aan de ontwikkeling van nieuwe programmalijnen

Zie: http://www.technologie-veiligheid.nl/ voor meer informatie.

Certificering van bestaande brandmeldinstallaties

Heeft u een gebouw met een brandmeldinstallatie die rechtstreeks doormeldt naar de brandweer? Dan bent u op basis van wet- en regelgeving (besluit brandveilig gebruik bouwwerken) verplicht te beschikken over een certificaat volgens de regeling brandmeldinstallaties 2002 van het CCV. Het bezit van het certificaat geeft aan dat de brandmeldinstallaties is aangelegd volgens nen2535 en wordt onderhouden volgens nen2654-1.