LIJO Safety

Lijo Security

Kellensedwarsweg 5
4004 JC in Tiel

Tel. (0344) 60 30 02
Fax (0344) 60 16 79

Email info@lijo.nl

Drijvende accommodatie ‘De Boei’ te Arnhem.

Dag- en nachtopvang voor daklozen en verslaafden, deze accommodatie is voorzien van alle mogelijke veiligheidoplossingen, zoals; DECT-systeem met mandown functie en locatie voorziening, brandmeld-/ontruimingsinstallatie, zeer uitgebreide vorm van toegangscontrole, inbraaksignaleringssysteem, camerabewakingssysteem.

« Terug