medel-bord

Een goed voorbeeld van collectieve beveiliging is de samenwerking met de SBBT, dat staat voor Stichting Beveiliging  Bedrijventerrein Tiel.  De stichting beheert vier bedrijven/industrieterreinen. Dat zijn  Medel, Kellen, Latenstein en Westroijen. Bij alle bedrijventerreinen staan op strategische plekken intelligente Dome camera’s in een netwerk opgesteld. 

Een succesvol beleid dat de afgelopen jaren door de SBBT onder leiding van voorzitter Jan Pieter van Woerekom versterkt is uitgerold een heeft geleid tot lagere inbraakcijfers.

Parkmanager Marcel van der Berg bevestigd de conclusie dat het aantal inbraken sterk is teruggedrongen op alle vier de bedrijventerreinen die onder zijn beheer vallen. 

tiel-kvo

Voor de beveiliging van de bedrijventerreinen wordt door de Stichting Beveiliging Bedrijventerrein Tiel (SBBT) en  Lijo Collectieve beveiliging gewerkt volgens het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO-B)

 

Een onveilige omgeving zorgt voor veel schade en overlast en kan 'het ondernemen' behoorlijk in de weg zitten.

 

Om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen, is MKB-Nederland in samenwerking met het ministerie van Justitie & Veiligheid in 2005 gestart met een Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen.

 

In het KVO-B maken ondernemers samen met de gemeente, politie en brandweer en  andere partijen afspraken om overlast, criminaliteit, onderhoud en beheer op het bedrijventerrein zoveel mogelijk te beheersen.

park-foto-s

 

Deze geavanceerde camera’s zijn ingesteld op verdachte bewegingen en zoomen dan direct in. De camera’s staan in verbinding met grote monitoren van de videomeldkamer van partnerbedrijf Spyke.

 

Door real time beelden op de verscheidenen monitoren geregeld uit lezen en door automatische signalering kan een situatie sneller worden gesignaleerd en daarop actie worden genomen door de beveiligdiensten of politie  in te schakelen. 

 

De beelden worden ook opgeslagen voor een bepaalde periode en kunnen op verzoek overhandigd worden aan recherche afdelingen van de politie.

 

2021-05-19--28-

Daarnaast zijn er bij de ingangswegen van de bedrijventerreinen speciale kenteken camera’s en zijn er ook speciale toegangscamera’s die een automatische slagboom functie vervullen bij de beveiligde parkeerterreinen. Deze parkeerterreinen worden gebruikt door chauffeurs van vrachtwagens die overnachten omdat ze nog niet kunnen lossen bij het bedrijf die gevestigd is op het bedrijven terrein.

 

De chauffeurs mogen hun grote vrachtwagens  met vaak kostbare lading maximaal 24 uur parkeren. En in de nachtelijke uren tussen 22:00 tot 06:00 uur is het terrein via een stalen schuifhek hermetisch afgesloten. De chauffeurs hebben toegang mits ze zijn geregistreerd door hun bedrijf in het HIK centrale systeem. De slagboom gaat automatisch open na herkenning van het kenteken door de camera’s. Op deze wijze maken 25 bedrijven gebruik van deze mogelijkheid om hun vrachtwagens en die van hun toeleveranciers te beveiligen.

afval

Het is echter niet alleen veiligheid van een bedrijvenpark die hiermee kan worden beheerst, maar er is ook toezicht in welke toestand het park verkeert of analyse van gebeurtenissen die van belang zijn. Denk hierbij aan de conditie van wegen,  groenvoorziening, onverhoopte afvaldump of defecte straatverlichting. Het is een efficiënte tool die voor de parkmanager essentieel is voor zijn werk en het bedrijventerrein te beheren.

 

Belangrijk is dus de installatie en uitvoering van de beveiligingssystemen, maar even belangrijk is de afstemming met de stichting die deze belangrijke taak op zich heeft genomen en hun aangestelde parkmanager die de dagelijkse gang van zaken en de protocollen bewaakt. De parkmanager weet wat er gaande is op zijn bedrijvenpark en wat er nodig is om zijn werkzaamheden optimaal te kunnen uitvoeren.

2021-05-07--9-

De parkmanager moet er ook op kunnen vertrouwen dat alles naar behoren werkt en dat defecten snel worden geconstateerd. Hij ziet namelijk niet zelf de camerabeelden,  LIJO is hier voor verantwoordelijk en zal volgens protocollen en serviceafspraken snel en adequaat reparaties uitvoeren en storingen oplossen.

LIJO heeft in dit project ook het onderzoek verricht en de adviezen gegeven op welke wijze het terrein optimaal kan worden beveiligd met camera en toegangssystemen. LIJO heeft vervolgens ook de camerasystemen geïnstalleerd. Op deze wijze verzorgt de driehoek SBBT, LIJO en de parkmanager voor een efficiënte werkwijze, een optimale beveiliging en zijn er korte lijnen t.a.v. onderhoud en storingen. En wordt er actief meegedacht in uitbreidingen, innovatie en efficiëntere oplossingen.

sterk

U KUNT BIJ ONS TERECHT VOOR EEN VAN ONZE DIENSTEN,
MAAR OOK VOOR EEN COMPLETE BEVEILIGING SYSTEEM :

  • Beveiligingsplan & risicoanalyse
  • Uitsluitend gebruik van kwaliteitsproducten
  • Installatie & 24 uurs onderhoud
  • Doormelding PAC met opvolging/Surveillance service
  • Integratie van uw huidige systeem
  • Hulp bij overstap meldkamer

Wij kunnen camera-, brand- en toegangssystemen integreren in
een nieuwe of uw bestaande inbraakinstallatie.

Wilt u meer weten over onze inbraakinstalaties?

U bent welkom voor een afspraak of wij komen graag bij u langs.